Hoàn thuế GTGT phát sinh cho giai đoạn trước khi sản phẩm thuộc diện không chịu thuế GTGT

Câu Hỏi : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Provimi (Công ty TNHH MTV Provimi) đề nghị hướng dẫn và xem xét hoàn thuế GTGT phát sinh cho giai đoạn trước khi sản phẩm thuộc diện không chịu thuế GTGT. Trả Lời : Ngày 02/02/2018 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 459/TCT-KK

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế môn bài mới nhất hiện nay đang được quy định tại khoản 4 điều 5 của Luật số: 71/2014/QH13 – sửa đổi luật thuế (HL:1/1/2015) và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của